Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshi Kinouchi

 (1892 - c.1979)
Yoshi Kinouchi was active/lived in Japan.  Yoshi Kinouchi is known for sculpture.

Sample Images for Yoshi Kinouchi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshi Kinouchi

Yoshi Kinouchi

Yoshi Kinouchi


Artists also viewed by people viewing  Yoshi Kinouchi


Shoichiro Nushi

Sumio Goto

Seiichi Sakurada

Shigehiko Ishikawa

Tamiji Kitagawa

Sadamasa Motonaga

Gutei Ono

Masaaki Yamada

Seiichi Hara

Shigeru Morita

Seiichi Kasai

Hidetoshi Sakai

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Ko Hirose

Chikuhaku Suzuki

Masahiko Yamanaka

Kenzo Narahara

Toshihiko Oya

Shinichi Nishiyama

Kiyonaga Ito

Susumu Kobori

Genichiro Inokuma

Yoshimi Oka

Yotsuo Kasai

Mototsugu Domoto

Gakuryo Nakamura

Jiro Oyamada

Jean Fusaro

Nobuo Sekine

Mitsuei Saito