Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshihiro Shimoda

 (1970s)
Yoshihiro Shimoda was active/lived in Japan.  Yoshihiro Shimoda is known for painting.

Sample Images for Yoshihiro Shimoda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshihiro Shimoda

Yoshihiro Shimoda

Yoshihiro Shimoda


Artists also viewed by people viewing  Yoshihiro Shimoda


Keou Nishimura

Shigehiko Ishikawa

Hitone Noma

Noriko Tamura

Masuda Makoto

Takuji Nakamura

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Keizo Koyama

Kansetsu Hashimoto

Isao Hayashi

Seigo Takatsuka

Seibo Kitamura

Koji Kinutani

Jin Osakabe

Toshinobu Onosato

Yukio Kodama

Kazumasa Nakagawa

Naoyuki Odano

Kenzo Narahara

Ichinen Somiya

Nanpu Katayama

Shigeru Morita

Hiroatsu Takata

Kazuo Kakurai

Kojiro Kosugi

Chikkyo Ono

Kiichiro Hayashi

Shin Ichi Saito

Hitoshi Komatsu

Bernard Buffet