Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshio Aoyama

 (1894 - 1996)
Yoshio Aoyama was active/lived in France, Japan.  Yoshio Aoyama is known for Painting.

Sample Images for Yoshio Aoyama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshio Aoyama

Yoshio Aoyama

Yoshio Aoyama


Artists also viewed by people viewing  Yoshio Aoyama


Hyoichi Yamamoto

Saneatsu Mushanokoji

Hitoshi Komatsu

Yoshio Tsuruoka

Toshio Hirakawa

Ichiro Fukuzawa

Konosuke Tamura

Hiroki Oda

Akira Akizuki

Yotsuo Kasai

Tsutomu Fujii

Takuji Nakamura

Shigehiko Ishikawa

Kiichiro Hayashi

Toichi Kato

Takanori Kinoshita

Shomei Fukazawa

Keika Kanashima

Keiichi Kiyohara

Keou Nishimura

Jin Osakabe

Seigo Takatsuka

Noriyoshi Sakaguchi

Teishiro Gomi

Hitone Noma

Daijo Aoki

Masahiko Yamanaka

Nobuo Kurosawa

Harumi Tateishi

Naoki Tominaga