Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshio Aoyama

 (1894 - 1996)
Yoshio Aoyama was active/lived in France, Japan.  Yoshio Aoyama is known for painting.

Sample Images for Yoshio Aoyama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshio Aoyama

Yoshio Aoyama

Yoshio Aoyama


Artists also viewed by people viewing  Yoshio Aoyama


Nobuo Sekine

Tetsuo Matsumoto

Matazo Kayama

Kiyokata Kaburagi

Hisashi Suda

Bernard Charoy

Kohei Morita

Shuho Takemiya

Ryonosuke Fukui

Nobuo Kurosawa

Tessai Tomioka

Takashi Yamashita

Senjin Gokura

Kyujin Yamamoto

Imao Keisho

Yoshihiro Shimoda

Tatsuya Ishiodori

Renzo Kita

Hideo Nishiyama

Yasuo Ueno

Kanzan Shimomura

Kazuo Omori

Shozo Murata

Yoshiteru Nomura

Shizuo Otsu

Kunio Komatsuzaki

Isao Nishimura

Hidetoshi Takahashi

Masayoshi Aigasa

Mitsuei Saito