Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshio Tsuruoka

 (1917 - 2007)
Yoshio Tsuruoka was active/lived in Japan.  Yoshio Tsuruoka is known for painting.

Sample Images for Yoshio Tsuruoka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshio Tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Yoshio Tsuruoka


Artists also viewed by people viewing  Yoshio Tsuruoka


Beison Tanaka

Akiko Endo

Yuji Misu

Eiko Horikawa

Teii Nakamura

Shin Hongoh

Kumiko Kita

Kuniyoshi Kaneko

Heihachiro Fukuda

Hiroshi Senju

Chinami Nakajima

Kiyokata Kaburagi

Andre Cottavoz

Chuichi Konno

Kenzo Itani

Sanrei Kodama

Junji Yoshii

Ryusei Kishida

Yoichi Nishino

Takashi Shimizu

Keika Kanashima

Setsuko Migishi

Kanzan Shimomura

Naoki Tominaga

Nobuo Kurosawa

Imao Keisho

Zensaku Nakamura

Kenzo Hanawa

Romain De Tirtoff

Shinsen Tokuoka