Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshio Tsuruoka

 (1917 - 2007)
Yoshio Tsuruoka was active/lived in Japan.  Yoshio Tsuruoka is known for Painting.

Sample Images for Yoshio Tsuruoka

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshio Tsuruoka

Yoshio Tsuruoka

Yoshio Tsuruoka


Artists also viewed by people viewing  Yoshio Tsuruoka


Hyoichi Yamamoto

Ichiro Fukuzawa

Yotsuo Kasai

Keou Nishimura

Miematsu Tanabe

Naoki Tominaga

Nobuo Kurosawa

Seibo Kitamura

Hitoshi Komatsu

Shozo Murata

Jun Nakao

Hiroki Oda

Yonezo Shibata

Shigehiko Ishikawa

Tsutomu Fujii

Saburo Saito

Takuji Nakamura

Satoshi Odagiri

Akira Akizuki

Toshio Hirakawa

Shoichiro Nushi

Zensaku Nakamura

Keika Kanashima

Konosuke Tamura

Tatsushiro Takabatake

Saneatsu Mushanokoji

Teishiro Gomi

Takanori Kinoshita

Hitone Noma

Shigeru Morita