Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshiro Yanagisawa

 
Yoshiro Yanagisawa is active/lives in Japan.  Yoshiro Yanagisawa is known for painting.

Sample Images for Yoshiro Yanagisawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshiro Yanagisawa

Yoshiro Yanagisawa

Yoshiro Yanagisawa


Artists also viewed by people viewing  Yoshiro Yanagisawa


Tatsushiro Takabatake

Kojin Kudo

Yonezo Shibata

Nori Shimizu

Saneatsu Mushanokoji

Harune Takemoto

Toshio Matsuo

Kazumasa Nakagawa

Seiji Togo

Takehiko Miyanaga

Keiichi Kiyohara

Satoshi Yabuuchi

Kyujin Yamamoto

Gyokudo Kawai

Kiyonaga Ito

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Yayoi Kusama

Saburo Miyamoto

Hitone Noma

Sumio Goto

Kiichiro Hayashi

Shin Ichi Saito

Chikuhaku Suzuki

Kei (Key) Hiraga

Takanori Ogisu

Naoki Tominaga

Saburo Saito

Hirosuke Tasaki

Takuji Nakamura

Hitoshi Yamaba