Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoshitatsu Yanagihara

 (20th century)
Yoshitatsu Yanagihara was active/lived in Japan.  Yoshitatsu Yanagihara is known for painting.

Sample Images for Yoshitatsu Yanagihara

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoshitatsu Yanagihara

Yoshitatsu Yanagihara

Yoshitatsu Yanagihara


Artists also viewed by people viewing  Yoshitatsu Yanagihara


Kojiro Kosugi

Genjin Sugihara

Yotsuo Kasai

Masahiko Yamanaka

Saneatsu Mushanokoji

Hiroatsu Takata

Toshihiko Oya

Miematsu Tanabe

Keigetsu Kikuchi

Shoichiro Nushi

Teishiro Gomi

Chikkyo Ono

Atsushi Uemura

Toshiyasu Doi

Shoji Hamada

Kuma Mukai

Hoan Kosugi

Denchu Hirakushi

Ryo Hirano

Sadao Tsubaki

Motonari Kakei

Kojin Kudo

Yukihiko Yasuda

Yonezo Shibata

Tatsushiro Takabatake

Susumu Maki

Keiko Amenomiya

Akira Akizuki

Taikan Yokoyama

Toshimitsu Imai