Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yoson Ikeda

 (1895 - 1988)
Yoson Ikeda was active/lived in Japan.  Yoson Ikeda is known for Paintings.

Sample Images for Yoson Ikeda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yoson Ikeda

Yoson Ikeda

Yoson Ikeda


Artists also viewed by people viewing  Yoson Ikeda


Takanori Ogisu

Hiroshi Okutani

Kiyoshi Yamashita

Heihachiro Fukuda

Shinmei Kato

Shinsen Tokuoka

Pablo Picasso

Kenkichi Sugimoto

Kokuta Suda

Chokai Seiji

Sue Ono

Andre Cottavoz

Kyosuke Chinai

Setsuko Migishi

Shinsui Ito

Junichi Goto

Kakutaro Yamazaki

Kenzo Itani

Kokki Miyake

Ryusuke Nishimura

Chusaku Oyama

Yoshitatsu Yanagihara

Paul Augustin Aizpiri

Taisuke Hamada

Yasushi Hidaka

Shozo Shimada

Sanzo Wada

Yujin Nakaji

Keigetsu Matsubayashi

Munehiro Nakamura