Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yu Youhan

 (Born 1943)
Yu Youhan is active/lives in China, Asia.  Yu Youhan is known for painting.

Sample Images for Yu Youhan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yu Youhan

Yu Youhan

Yu Youhan


Artists also viewed by people viewing  Yu Youhan


Sui Jianguo

Jin Guo

Keping Wang

Song Xue

Yang Shang

Xiaodong Liu

Nengzhi Zhao

Shen Xiaotong

Xinning Shi

Shihua Qiu

Hiroyuki Matsuura

Yu Xiong

Lei Yan

Minjun Yue

Zhigang Tang

Aya Takano

Shanzhuan Wu

Ke Chen

Ziwei Wang

Liuming Ma

Xingwei Wang

Pei-Ming Yan

Bing Xu

Jia Wei

Guoqiang Cai

Yi Ding

Jian Ling

Yonghong Song

Liang Sun

Biao Zhong