Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yuan Jiang

 (1662 - 1735)
Yuan Jiang was active/lived in China.  Yuan Jiang is known for painting.

Sample Images for Yuan Jiang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yuan Jiang

Yuan Jiang

Yuan Jiang


Artists also viewed by people viewing  Yuan Jiang


Shibiao Zha

Junbi Huang

Li Wu

Zhou Shen

Yi Ren

Changshuo Wu

Jin Ma

Qizhan Zhu

Xian Gong

Beihong Xu

Ying Qiu

Zhiliu Xie

Dayu Chen

Shibai Lou

Cheng Jin

Jian Wang

Danzhai Liu

TianShou Pan

Keran Li

Zhaohe Jiang

Xi Dai

Zeng Fan

Qianyu Ye

Zhi Lu

Pin Luo

Daqian Zhang

Shanyue Guan

Quan Shen

Hanting Jiang

Zheng Wu