Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yuji Kojima

 (20/21st century)
Yuji Kojima is active/lives in Japan.  Yuji Kojima is known for painting.

Sample Images for Yuji Kojima

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yuji Kojima

Yuji Kojima

Yuji Kojima


Artists also viewed by people viewing  Yuji Kojima


Uichi Takayama

Hitoshi Komatsu

Yoshio Aoyama

Shiko Munakata

Insho Domoto

Shigehiko Ishikawa

Takeshi Hayashi

Reiji Kubo

Hitoshi Yamaba

Sumio Goto

Bernard Buffet

Saburo Miyamoto

Nobuo Sekine

Jin Osakabe

Seibo Kitamura

Kiichiro Hayashi

Ryushi Kawabata

Keou Nishimura

Yasutake Funakoshi

Keiichi Kiyohara

Keiichi Takasawa

Tsuguhuhara (Leonard) Fujita

Bernard Charoy

Koji Kinutani

Takanori Kinoshita

Kiyonaga Ito

Hitone Noma

Morikazu Kumagai

Gyokudo Kawai

Kazuki Yasuo