Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yukihiko Yasuda

 (flourished c.1918-1970)
Yukihiko Yasuda was active/lived in Japan.  Yukihiko Yasuda is known for painting.

Sample Images for Yukihiko Yasuda

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yukihiko Yasuda

Yukihiko Yasuda

Yukihiko Yasuda


Artists also viewed by people viewing  Yukihiko Yasuda


Hiroki Oda

Ichiro Fukuzawa

Kazuo Kudo

Setsuko Migishi

Junichi Goto

Zensaku Nakamura

Keisen Tomita

Shoen Uemura

Pablo Picasso

Giko Hayakawa

Ryuzaburo Umehara

Naoki Tominaga

Shigeo Iwasawa

Takanori Ogisu

Kokuta Suda

Keigo Kimura

Heihachiro Fukuda

Shinsui Ito

Salvador Dali

Keigetsu Matsubayashi

Kiyoshi Yamashita

Paul Guiramand

Shozo Murata

Seigo Takatsuka

Reiji Hiramatsu

Takashi Shimizu

Shomei Fukazawa

Choun Yamazaki

Saburo Saito

Daijo Aoki