Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yukio Kodama

 (mid 20th century)
Yukio Kodama was active/lived in Japan.  Yukio Kodama is known for painting.

Sample Images for Yukio Kodama

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yukio Kodama

Yukio Kodama

Yukio Kodama


Artists also viewed by people viewing  Yukio Kodama


Nobuyoshi Aoyama

Katsumi Kitada

Yoshika Fujita

Kazuya Takamitsu

Kazuo Shiraga

Masaharu Suzuki

Takehiko Miyanaga

Yukio Tazome

Kinoto Iozumi

Kazumasa Nakagawa

Yasushi Sugiyama

Sadao Tsubaki

Eien Iwahashi

Kichiro Kubo

Naonosuke Aratani

Ayako Rokkaku

Chusaku Oyama

Kazu Wakita

Shinichi Nishiyama

Yasushi Hidaka

Paul Wunderlich

Seiho Takeuchi

Kiyoshi Hasegawa

Takao Yamazaki

Sojin Nakahata

Tatsuoki Nambata

Shinji Nakabori

Kazuhiko Fukuoji

Takuji Seki

Chikara Seki