Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yun Liu

 (Born 1957)
Yun Liu is active/lives in China.  Yun Liu is known for Painting.

Sample Images for Yun Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yun Liu

Yun Liu

Yun Liu


Artists also viewed by people viewing  Yun Liu


Hongjun Rong

Xiaohai Zhao

Youhua Chen

Ermin Yang

Enzhao Shi

Zimu Li

Qinsong Xu

Jinkun Li

Yiming Wang

Daqing Ren

Xiuhan Zhao

Hanqiao Qiu

Gensheng Wang

Jimu Qiu

Xiaocai Sun

Jingzhe Cui

Haifeng Qi

Dezhou Liu

Xiangshun Meng

XueJian Liu

Quanyi Liu

Jun Cao

Yanjun Song

Huangsheng Wang

Peng Bai

Ruifen Yang

Chao Hong

Zhenkuan Cui

Sheng Yong Wang

Zhenxin Chen