Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yun Tang

 (1910 - 1993)
Yun Tang was active/lived in China.  Yun Tang is known for flowers, birds, landscape and figure painting.

Sample Images for Yun Tang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yun Tang

Yun Tang

Yun Tang


Artists also viewed by people viewing  Yun Tang


Jianlou Cao

Wou-Ki Zao

Linxing Xue

Wenzhen Gong

Wu Fuzhi

Jibin Zheng

Hong Yu

Di Tang

Wu Wang

Danqing Chen

Liang Sun

Ruzhuo Cui

Zizhuang Chen

Shimin Wang

Chang Jin

Emperor Qianlong

Daiqiu Wu

Baoshu Ding

Zilan Guan

Shangyi Jin

Shuangan Hu

Huasheng Li

Jianwei Duan

Min Han

Ge Chao

Chongguang Chen

Roujian Rou Jian Shen

Shengmo Xiang

Hanyu He

Rentian Yu