Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Yutaka Sasaki

 (20th Century)
Yutaka Sasaki is known for painting.

Sample Images for Yutaka Sasaki

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Yutaka Sasaki

Yutaka Sasaki

Yutaka Sasaki


Artists also viewed by people viewing  Yutaka Sasaki


Yayoi Kusama

Yonezo Shibata

Shoha Ito

Shigeru Morita

Hitoshi Komatsu

Junkichi (Jyunkichi) Mukai

Tatsuo Takayama

Jiro Oyamada

Sadamasa Motonaga

Mitsuei Saito

Ko Hirose

Kiichiro Hayashi

Gaho Hashimoto

Saburo Shimada

Koji Inagaki

Satoshi Yabuuchi

Chikkyo Ono

Christian Lassen

Koji Kinutani

Keou Nishimura

Kiyonaga Ito

Daigoro Yamashita

Ryonosuke Fukui

Nori Shimizu

Shintaro Yamashita

Toshio Hirakawa

Gutei Ono

Kazu Wakita

Kenzo Narahara

Ryohei Miwa