Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ze Dai

 (Born 1922)
Ze Dai is active/lives in China, Japan.  Ze Dai is known for painting.

Sample Images for Ze Dai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ze Dai

Ze Dai

Ze Dai


Artists also viewed by people viewing  Ze Dai


TianShou Pan

Xueshi Bai

Pang Jiun

ShaoMei Chen

Sicong Zhou

Junbi Fang

Yugui Song

BaoShi Fu

Wenzhi Song

Fanzhi Zeng

Qianyu Ye

Shanzi Zhang

Liang Guan

Gu Xu

Qi Sha

Luo Erchun

Yi Ren

Xiwen Min

Shouping Dong

Daqian Zhang

Jiaying He

Changshuo Wu

Lu Shi

Shanyu Hu

Binhong Huang

Zeng Fan

Yun Tang

Yanshao Lu

Ru Pu

Jun Leng