Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zensaku Nakamura

 (flourished c.1925-1981)
Zensaku Nakamura was active/lived in Japan.  Zensaku Nakamura is known for painting.

Sample Images for Zensaku Nakamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zensaku Nakamura

Zensaku Nakamura

Zensaku Nakamura


Artists also viewed by people viewing  Zensaku Nakamura


Ikunosuke Shirataki

Gyokudo Kawai

Kunio Komatsuzaki

Yutaka Sasaki

Nori Shimizu

Ryonosuke Fukui

Yasutake Funakoshi

Shuho Takemiya

Keou Nishimura

Kiyonaga Ito

Mitsuei Saito

Kazuo Omori

Kyujin Yamamoto

Taro Okamoto

Takashi Yamashita

Makoto Hata

Kohei Morita

Takayoshi Sakurai

Jean Jansem

Imao Keinen

Yoson Ikeda

Masaru Matsumoto

Yataro Noguchi

Yoshimi Oka

Sadamasa Motonaga

Tadao Koga

Ko Hirose

Sakujiro Okubo

Ryohei Miwa

Sumio Goto