Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zensaku Nakamura

 (flourished c.1925-1981)
Zensaku Nakamura was active/lived in Japan.  Zensaku Nakamura is known for Painting.

Sample Images for Zensaku Nakamura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zensaku Nakamura

Zensaku Nakamura

Zensaku Nakamura


Artists also viewed by people viewing  Zensaku Nakamura


Yoshio Tsuruoka

Shozo Murata

Akira Akizuki

Hitoshi Komatsu

Yotsuo Kasai

Hyoichi Yamamoto

Ichiro Fukuzawa

Seibo Kitamura

Keou Nishimura

Tatsushiro Takabatake

Hiroki Oda

Takanori Kinoshita

Teishiro Gomi

Ryohei Miwa

Miematsu Tanabe

Konosuke Tamura

Kiichiro Hayashi

Wasaku Kobayashi

Tsutomu Fujii

Yonezo Shibata

Harune Takemoto

Satoshi Odagiri

Kojin Kudo

Naoki Tominaga

Daijo Aoki

Takuji Nakamura

Keiichi Kiyohara

Yukio Tazome

Hitone Noma

Keika Kanashima