Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zexu Lin

 (1785 - 1850)
Zexu Lin was active/lived in China.  Zexu Lin is known for scroll painting.

Sample Images for Zexu Lin

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zexu Lin

Zexu Lin

Zexu Lin


Artists also viewed by people viewing  Zexu Lin


Zhou Shen

Jiru Chen

Ci Xi

Zhengming Wen

Ying Lan

Da Zhu

Fenghan Gao

Zhi Lu

Nong Jin

Jian Wang

Li Qian

Bingshou Yi

Xun Ren

Xu Song

Tao Shi

Zhiqian Zhao

Hong Zhang

Duo Wang

Shen Huang

Jiang Tingxi

Jia Wen

Pin Luo

Xi Dai

Gang Xi

Tonghe Weng

Guofan Zeng

Shan Li

Yin Zhang

Baishi Qi

Yan Hua