Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zhang Daqian & Zhang Shanzi

 (19/20th century)
Zhang Daqian & Zhang Shanzi was active/lived in China.  Zhang Daqian Zhang Shanzi is known for Collaborative painting.

Sample Images for Zhang Daqian & Zhang Shanzi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zhang Daqian & Zhang Shanzi

Zhang Daqian & Zhang Shanzi

Zhang Daqian & Zhang Shanzi


Artists also viewed by people viewing  Zhang Daqian & Zhang Shanzi


Zifen Chen

Xie Zhiliu & Chen Peiqiu

Hanmin Hu

Zhang Daqian & Pu Ru

Cheng Jin

Jiyou Liu

Jiyuan Yan

Yifei Lu

Jingguan Xia

Yiqing Tao

Zhang Boying

Shiyuan Zhang

Zongyi Rao

Zizhuang Chen

Yifeng Wu

Wuchang Zheng

Min Han

Yinmo Shen

Shuren Chen

Zheng Wu

Yuming Song

Chaoran Feng

Hu Xigui

Shizeng Chen

Fen Deng

Feng Yiming

Shichang Xu

Ruosi Hu

Yansun Xu

Yong Liu