Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zhaohe Jiang

 (1904 - 1986)
Zhaohe Jiang was active/lived in China.  Zhaohe Jiang is known for painting.

Sample Images for Zhaohe Jiang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zhaohe Jiang

Zhaohe Jiang

Zhaohe Jiang


Artists also viewed by people viewing  Zhaohe Jiang


Yan Hua

Xie Ziguang

Yanwen Yang

Yidong Wang

Hu Shi

Xining Yu

Shan Li

Yanshui Liu

Chunya Zhou

Runwen Guo

Moruo Guo

Jingting Wu

Pu Hua

Jin Li

Songnian Yuan

Shufang Xiao

Yunpeng Ding

Gongchuo Ye

Guangyi Wang

Hui Lu

Fang Lijun

Xiaoyu Kong

Rui Long

Wen Sun

Luo Gu

Jia Wen

Shuru Zhao

Huian Qian

Yao Yuan

Jiru Chen