Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zhen Wang

 (1867 - 1938)
Zhen Wang was active/lived in China, Japan.  Zhen Wang is known for Painting.

Sample Images for Zhen Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zhen Wang

Zhen Wang

Zhen Wang


Artists also viewed by people viewing  Zhen Wang


Hufan Wu

Shanshen Yang

Wenzhi Song

Fen Deng

Geyi Wang

Meicun Zhu

Ma Tai

Shaoyuan Tao

Qizhan Zhu

XueTao Wang

Yun Tang

Yanshao Lu

Zhiliu Xie

Haonian Ou

Shuqi Zhang

Haisu Liu

Junbi Huang

Shao'ang Zhao

Zhou Huang

Ru Pu

Changshuo Wu

Shifa Cheng

Binhong Huang

Shanzi Zhang

Daqian Zhang

Yongyu Huang

Chaoran Feng

Zikai Feng

Xiongcai Li

Youren Yu