Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zhengyang Yuan

 (Born 1955)
Zhengyang Yuan is active/lives in China.  Zhengyang Yuan is known for portrait and figure painting, nudes.

Sample Images for Zhengyang Yuan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zhengyang Yuan

Zhengyang Yuan

Zhengyang Yuan


Artists also viewed by people viewing  Zhengyang Yuan


Guanzhong Wu

Wenliang Yan

XueTao Wang

Junna Xia

Zhou Huang

Zhongli Luo

Kuchan Li

Chunya Zhou

Baishi Qi

Daqian Zhang

Zhiliu Xie

Qizhan Zhu

Anjian Chen

Dongming Xie

Zuoren Wu

Fei'an Yu

Wenzhi Song

Yongyu Huang

Chuanxing Zeng

Jiaying He

Beihong Xu

Liang Guan

Zhaoyang Yin

Yigang Mao

Binhong Huang

Fengmian Lin

Yifei Chen

Guiju Li

Feiyun Yang

Xiaowan Xia