Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zhifo Chen

 (1895 - 1962)
Zhifo Chen was active/lived in China.  Zhifo Chen is known for painting.

Sample Images for Zhifo Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zhifo Chen

Zhifo Chen

Zhifo Chen


Artists also viewed by people viewing  Zhifo Chen


Shen Huang

Cheng Jin

Shuqi Zhang

Banqiao Zheng

Shimin Wang

Yulin Song

Wangyun Zhao

Rending Fang

TianShou Pan

Xi Dai

Xijing Wang

Shouping Dong

Guxiang Wu

Lu Shi

Youwei Kang

Lan-fang Mei

Rui Long

Xueshi Bai

Yang Fan

Fengmian Lin

Du Qian

Kuosung Liu

Zhaohe Jiang

Guoliang Shi

Shanshen Yang

Dazhuang Zhang

Linshi Gu

Jiang Tingxi

Yuan Feng

Ying Lan