Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zishen Wu

 (1893 - 1972)
Zishen Wu is known for landscape painting.

Sample Images for Zishen Wu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zishen Wu

Zishen Wu

Zishen Wu


Artists also viewed by people viewing  Zishen Wu


Yeping Ying

Xiongcai Li

Yanshao Lu

Cheng Jin

Shanyue Guan

Zhen Wang

Linlu Xu

XueTao Wang

Zheng Wu

YanYong Ding

Daqian Zhang

Changshuo Wu

Shao'ang Zhao

Hui Lu

Xi Xu

Baishi Qi

Huanwu Huang

Shiguang Tian

Youfou Jia

Zixi Wei

Shifa Cheng

Haixia He

Hufan Wu

TianShou Pan

Shizeng Chen

Gong Qi

Kuchan Li

Guanzhong Wu

Zikai Feng

Jiyou Liu