Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zixi Wei

 (1915 - 2002)
Zixi Wei was active/lived in China.  Zixi Wei is known for painting.

Sample Images for Zixi Wei

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zixi Wei

Zixi Wei

Zixi Wei


Artists also viewed by people viewing  Zixi Wei


Xianzeng Wu

Qichao Liang

Zhizhen Yu

Shu Lin

Weiqu Guo

Shixian Wu

Shengbo Shang

Yin Tang

Zhengming Wen

Bingxin Gu

Bangda Dong

Linshi Gu

Yefo Hu

Di Song

Daoping Zhu

Jiaying He

Huancheng Lu

Boren Wen

Kunfeng Lu

Hu Shi

Su Wang

Gu Xu

Yinmo Shen

Zihe Xu

Baochun Liu

Bu Zhang

Quan Shen

Chunyao Huang

Ci Xi

Chun Chen