Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zizheng Zhang

 (1917 - 2000)
Zizheng Zhang was active/lived in China.  Zizheng Zhang is known for painting.

Sample Images for Zizheng Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zizheng Zhang

Zizheng Zhang

Zizheng Zhang


Artists also viewed by people viewing  Zizheng Zhang


Yu Xiong

Runwen Guo

Ke Tu

Zuoren Wu

Bon Yee

Qingping Li

Liang Guan

Teh-Chun Chu

Jinsong Shi

Shufang Xiao

Guanzhong Wu

Zilan Guan

Chang Yu Sanyu

Zhongli Luo

Chunya Zhou

Liang Sun

Shan Li

Yi Ding

Feiyun Yang

Song Xue

Yifei Chen

Fengmian Lin

Walasse Ting

Lin Dachuan

Wenliang Yan

Bichu Zhou

Shanyu Hu

Xiwen Min