Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zizhuang Chen

 (1913 - 1976)
Zizhuang Chen was active/lived in China.  Zizhuang Chen is known for Landscape, flower painting, hanging scrolls.

Sample Images for Zizhuang Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zizhuang Chen

Zizhuang Chen

Zizhuang Chen


Artists also viewed by people viewing  Zizhuang Chen


Shanzi Zhang

Xueshi Bai

Qizhan Zhu

BaoShi Fu

Lu Shi

Cheng Jin

Fengmian Lin

Zixi Wei

Yeping Ying

Sun Xiao

Kuchan Li

Banding Chen

Shifa Cheng

Peiqiu Chen

Shanyue Guan

Zhen Wang

Yifei Lu

Shanshen Yang

Huanwu Huang

Hufan Wu

Zikai Feng

Baishi Qi

Zhou Huang

Guanzhong Wu

Shao'ang Zhao

XueTao Wang

Lengyue Tao

Shouping Dong

Xiongcai Li

Keran Li