Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zongcang Zhang

 (1686 - 1756)
Zongcang Zhang was active/lived in China.  Zongcang Zhang is known for scroll painting.

Sample Images for Zongcang Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zongcang Zhang

Zongcang Zhang

Zongcang Zhang


Artists also viewed by people viewing  Zongcang Zhang


Haiyan Nan

Yifei Lu

Lingcang Liu

Xiong Zhang

Emperor Qianlong

Shifa Cheng

Huanwu Huang

Zhen Wang

Jiyou Liu

Shengmo Xiang

Yigui Zhou

Ying Lan

Shishu Fang

Chen Lu

Yuan Feng

Shan Fu

Shiguang Tian

Jian Gao

Hongshou Chen

Kuchan Li

Shichen Xie

XueTao Wang

Gong Qi

Chuxiong Fang

Shimin Wang

Di Tang

Qipei Gao

Yanshao Lu

Shen Huang

Ou Nie