Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zuo Pu

 (1918 - 2001)
Zuo Pu was active/lived in China.  Zuo Pu is known for painting.

Sample Images for Zuo Pu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zuo Pu

Zuo Pu

Zuo Pu


Artists also viewed by people viewing  Zuo Pu


Liangyi Qi

Yuan Feng

Shichang Xu

Chuxiong Fang

Xiong Zhang

Yinmo Shen

Xi Xu

Jingting Wu

Shizeng Chen

Baochun Liu

Huaimin Zhou

Gong Qi

Yigui Zhou

Yanwen Yang

Yifei Lu

Chen Lu

Cao Xu

Shixian Wu

Zeng Fan

Xiaoyu Kong

Pu Hua

Xining Yu

Huanwu Huang

Lingcang Liu

Shijian Zhang

Zhengming Wen

Shufang Xiao

Guoliang Shi

Xinlan Jin

Shanshen Yang