Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zhou Huang

 (1925 - 1997)
Zhou Huang was active/lived in China.  Zhou Huang is known for animal and genre social themed painting, calligraphy.

Sample Images for Zhou Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zhou Huang

Zhou Huang

Zhou Huang


Artists also viewed by people viewing  Zhou Huang


Wu Guandai

Zhi Lu

Wu Wang

Zhong Ren

Danxu Fei

Jia Wei

JiGao Yu

Yuguang Zhang

Huayi Li

Shaoji He

Yuan Feng

Yigui Zhou

Hong Yu

Zilan Guan

Yun Ye

Liufang Li

Dehai Pan

Bichu Zhou

Ji Yu

Jianwei Duan

Qing Mei

Xiuyi Guo

Haolin Fan

Jiang Tingxi

Lu Fengzi

Moru Jin

Cen Xuegong

Wu Han

Cheng Zhu

Shangyi Jin